KOSTOLY A KAPLNKY V CRIKVENICKOM KRAJI

Kostol Nanebovstúpenia blaženej Panny Márie v Crikvenici

Kostol Nanebovstúpenia blaženej Panny Márie je najstarší zachovalý kostol v Crikvenici. Spolu s niekdajším pavlínskym kláštorom v bezprostrednej blízkosti predstavuje staré jadro mesta.
Dal ho postaviť Mikuláš IV. Frankopan v roku 1412. V kostole sa nachádzajú mnohé hodnotné maľby a sochy.
Vyníma sa maľba Sv. Šimona, jediný zachovalý predmet zo starého Župného kostola Sv. Šimona a Jude Tadeja, ktorý zhorel v požiari Kotori v 18. storočí.

 

Kostol Sv. Antona Padovanského v Crikvenici

Kostol Sv. Antona Padovanského vznikol podľa projektu architekta Stjepana Rovešnjaka a akademického Zvonka Cara. Základový kameň kostola bol položený v roku 1934 a posvätený bol v r. 1939. Impozantná zvonica je vysoká 35 metrov. Dokončený bol nedávno v prvom desaťročí 21. storočia.

 

Ruský pravoslávny kostol v Crikvenici

Na iniciatívu Rusov, ktorí po Októbrovej revolúcii ušli do Crikvenice, bol v roku 1924 postavený Ruský pravoslávny kostol. Bol zasvätený Sv. Mikulášovi.
Kostol bol postavený v štýle ruského cirkevného stavebníctva a popri ňom bola postavená aj zvonica. Bol zrekonštruovaný v osemdesiatych rokoch 20. storočia, ale už je roky zatvorený.

 

Kostol Sv. Jelene v Dramlji

Kostol Sv. Jeleny bol postavený na mieste starej dramaljskej kaplnky. Kostol bol barokizovaný a rozšírený v 18. storočí, kedy bol Dramalj kaplánstvom župy Belgrad.

V roku 1796 pre neho známy riečky umelec Giuseppe Capovilla  zhotovil mramorový oltár. Župa Svätej Jeleny bola založená v roku 1809, zatiaľ čo Župný dom a kostol Sv. Jelena boli postavené po roku 1812. V 19. storočí bol upravený vnútrajšok kostola –  v r. 1837 kazateľnica a v r. 1845 hlavný oltár.

 

Kostol Sv. Jakova apoštola v Jadranove

Kostol Sv. Jakova apoštola je postavený z kameňa, v romantickom štýle a položený v smere východ- západ. To znamená, že hlavný oltár kostola je umiestnený na východe a priečelie otočené smerom na západ.

Datuje sa z prvého desaťročia 19. storočia. Z dostupných dokumentov a vzhľadu kostola sa môže predpokladať, že bol postavený v niekoľkých etapách. Najprv bola postavená kaplnka Sv. Jakova Pustovníka a v r. 1812 na snahu farára Mate Balasa bola dostavaná loď kostola.

 

Župný kostol Sv. Kataríny v Selci

V župnom kostole Sv. Kataríny sa stráži barokový relikviár s mocou tejto svätice. Kostol bol postavený v roku 1888. Hlavný oltár postavil známy majster z Rijeky Pietro Rizzi a maliar Giovanni Fumi, pôvodom z Benátok, je autorom maľby Sv. Kataríny, ktorá sa nachádza nad svätyňou.

 

Kaplnka Sv. Kataríny v Selci

Kaplnka Sv. Kataríny je umiestnená v skrytej zeleni malého parku. Predpokladá sa, že pochádza z predrománskych dôb. Už v 15. storočí bola veľmi zničená a po oprave v roku 1498 ju znovu posväcuje biskup z Modruši.

 

Kaplnka Sv. Josipa v Selci

Táto kaplnka bola prvotne pútnickým miestom spomenutého barokového jednolodného kostola Sv. Kataríny. Hlavný oltár kaplnky bol niekedy hlavný oltár kostola Sv. Kataríny. Postavili ho Jacopo Businello i Antonio Capovilla pod vplyvom benátskych majstrov, ktorí v týchto krajoch stavali zlaté barokové oltáre.

0
No votes yet