KOŚCIOŁY I KAPLICE ZIEMI CRIKVENICKIEJ

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Crikvenicy

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest najstarszym zachowanym kościołem w Crikvenicy. Wraz z dawnym klasztorem paulinów (leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie) stanowi najstarszą część miasta.

Obiekt został zbudowany w 1412 roku przez Mikołaja IV Frankopana. We wnętrzu znajduje się wiele cennych obrazów i rzeźb. Wyróżnić należy obraz przedstawiający św. Szymona, jedyny przedmiot, który ocalał z pożaru w Kotarze (XVIII w.) ze starego kościoła parafialnego św. św. Szymona i Judy Tadeusza.

 

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Crikvenicy

Kościół św. Antoniego Padewskiego powstał według projektu architekta Stjepana Rovešnjaka i rzeźbiarza Zvonko Cara. Kamień węgielny położono w 1934 r., a świątynię poświęcono w r. 1939. Imponująca dzwonnica ma 35 metrów wysokości. Co ciekawe, budowę ukończono dopiero niedawno, w pierwszej dekadzie XXI wieku.


Cerkiew prawosławna w Crikvenicy

Z inicjatywy Rosjan, którzy uciekając po rewolucji październikowej zawitali m.in. do Crikvenicy, w 1924 r. wzniesiono rosyjską cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Mikołaja.
Świątynię zbudowano w stylu rosyjskiej architektury sakralnej, zaś obok wznosi się dzwonnica. Cerkiew została odbudowana w latach 80-tych XX w., jednakże od wielu lat jest zamknięta.

 

Kościół św. Heleny w Dramalju

Kościół św. Heleny zajął miejsce starej dramaljskiej kaplicy. W XVIII wieku (kiedy Dramalj był kapelanią parafii Belgrad) został rozbudowany i otrzymał barokowy wystrój.
W 1796 roku słynny artysta z Rijeki, Giuseppe Capovilla, stworzył marmurowy ołtarz dla kościoła. Parafia św. Heleny została założona w 1809 r., zaś dom parafialny i sam kościół wybudowano po 1812 r. Wnętrze urządzano przez cały wiek XIX, i tak w 1837 r. dobudowano ambonę, a w 1845 r. powstał nowy ołtarz główny.

 

Kościół św. Jakuba Apostoła w Jadranovie

Kościół św. Jakuba Apostoła został zbudowany z kamienia w stylu romańskim, na osi wschód-zachód. Oznacza to, że ołtarz główny znajduje się od strony wschodniej, zaś fasada skierowana jest na zachód.

Obiekt pochodzi z pierwszej dekady XIX wieku. Z dostępnych dokumentów oraz wyglądu kościoła można wywnioskować, że jego budowa przebiegała w kilku etapach. Najpierw powstała kaplica św. Jakuba Pustelnika, a w 1812 r., staraniem proboszcza Mate Balasa, dobudowano nawę.

 

Kościół parafialny św. Katarzyny w Selcach

W kościele parafialnym św. Katarzyny przechowywany jest barokowy relikwiarz świętej. Budynek wzniesiono w 1888 roku. Ołtarz główny wykonał słynny mistrz z Rijeki, Pietro Rizzi, a pochodzący z Wenecji malarz Giovanni Fumi jest autorem obrazu św. Katarzyny, wiszącego nad tabernakulum.

 

Kaplica św. Katarzyny w Selcach

Kaplica św. Katarzyny leży w małym parku, w otoczeniu bujnej roślinności. Uważa się, że pochodzi z okresu przedromańskiego. Już w XV wieku była bardzo zniszczona, jednak po odbudowie w 1498 roku została ponownie konsekrowana przez biskupa modruškiego.

 

Kaplica św. Józefa w Selcach

Kaplica ta była pierwotnie sanktuarium przy wspomnianym barokowym jednonawowym kościele św. Katarzyny. Ołtarz główny kaplicy pełnił wcześniej tę samą funkcję w kościele św. Katarzyny, a został zbudowany przez Jacopo Businellego i Antonio Capovillę, pozostających pod wpływem weneckich mistrzów, którzy wielokrotnie budowali na tych ziemiach złote barokowe ołtarze.

0
No votes yet