Crkve i Kapele

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije je najstarija sačuvana crkva u Crikvenici te, uz nekadašnji pavlinski samostan u neposrednoj blizini, predstavlja staru jezgru grada. Dao ju je 1412. godine sagraditi Nikola IV. Frankopan. U crkvi se nalaze mnoge vrijedne slike i kipovi, među kojima treba izdvojiti sliku Sv. Šimuna, jedini sačuvani predmet iz stare Župne crkve Sv. Šimuna i Jude Tadeja, koja je izgorjela u požaru na Kotoru u 18. stoljeću.

Crkva Sv. Antuna Padovanskoga

Crkva Sv. Antuna Padovanskoga u Crikvenici je nastala prema projektu arhitekta Stjepana Rovešnjaka i akademskoga kipara Zvonka Cara. Kamen temeljac za crkvu je položen 1934. godine, a blagoslovljena 1939. godine. Impozantan zvonik visok 35 metara je dovršen tek u prvome desetljeću 21. stoljeća.

Ruska pravoslavna crkva

Ruska pravoslavna crkva u Crikvenici je izgrađena 1924. godine na inicijativu Rusa, koji su nakon Oktobarske revolucije pobjegli u Crikvenicu, a posvećena je Sv. Nikoli. Crkva je sagrađena u stilu ruskog crkvenog graditeljstva, a uz nju je podignut i zvonik. Obnovljena je osamdesetih godina 20. stoljeća, no već je godinama zatvorena.

Crkva Sv. Jelene

Crkva Sv. Jelene u Dramlju je sagrađena na mjestu stare kapelice, koja je barokizirana i proširena u 18. stoljeću, kada je Dramalj bio kapelanijom župe Belgrad. Godine 1796. je poznati riječki umjetnik Giuseppe Capovilla za nju izradio mramorni oltar. Župa Svete Jelene je osnovana 1809. godine, dok su Župni dom i crkva Svete Jelene sagrađeni nakon 1812. godine. U 19. stoljeću je uređena unutrašnjost crkve, 1837. propovjedaonica, a 1845. glavni oltar.

Crkva Sv. Jakova apostola

Crkva Sv. Jakova apostola u Jadranovu je izgrađena u prvom desetljeću 19. stoljeća. Iz dostupnih dokumenata i izgleda crkve se može pretpostaviti da je građena u više etapa. Najprije je izgrađena kapelica Sv. Jakova Pustinjaka, a 1812. je zalaganjem župnika Mate Balasa dozidana lađa crkve. Izgrađena je od kamena, u romaničnom stilu, a položena je u smjeru istok-zapad, što znači da je glavni oltar crkve smješten na istoku, a pročelje okrenuto prema zapadu. Tunera u Jadranovu je simbol bogate ribarske tradicije u mjestu i jedna od rijetkih koje su ostale sačuvane na području Kvarnera.

Župna crkva Svete Katarine

Župna crkva Svete Katarine u Selcu je sagrađena 1888. godine. Glavni oltar za crkvu je izradio poznati riječki majstor Pietro Rizzi, a slikar Giovanni Fumi, podrijetlom iz Venecije, izradio je sliku Sv. Katarine koja se nalazi iznad svetohraništa. U crkvi se čuva i barokni relikvijar s moćima Sv. Katarine.

Kapela Sv. Katarine

Kapela Sv. Katarine u Selcu se nalazi u skrovitom zelenilu malenog parka, a pretpostavlja se da potječe iz doba predromanike. Već je u 15. stoljeću bila veoma trošna, a nakon popravka 1498. godine je ponovno posvećuje modruški biskup.

Kapela Sv. Josipa

Kapela Sv. Josipa je prvotno bila svetište barokne jednobrodne crkve Sv. Katarine u Selcu. Crkveni oltar, nekad glavni oltar barokne crkve Sv. Katarine, sagradili su Jacopo Businello i Antonio Capovilla pod utjecajem venecijanskih majstora koji su u ovim krajevima gradili barokne zlatne oltare.

0
No votes yet