KOSTELY A KAPLE V CRIKVENICKÉM KRAJI

Kostel Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie v Crikvenici

Kostel Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie je nejstarším dochovaným kostelem v Crikvenici. Společně s bývalým pavlánským klášterem v bezprostřední blízkosti představuje staré jádro města.
Kostel dal roku 1412 vystavět Nikola IV. Frankopan. Nacházejí se v něm mnohé cenné obrazy a sochy.

Zdůrazňujeme obraz sv. Šimona, jediný dochovaný předmět ze starého Farního kostela sv. Šimona a Judy Tadeáše, který vyhořel při požáru v Kotoru v 18. století.

 

Kostel sv. Antonína Padovského v Crikvenici

Kostel sv. Antonína Padovského vznikl podle projektu architekta Stjepana Rovešnjaka a akademického sochaře Zvonka Cara. Základní kámen kostela byl položen roku 1934 a posvěcen roku 1939. Impozantní zvonice je vysoká 35 metrů. Dokončena byla nedávno, v prvním desetiletí 21. století.

 

Ruský pravoslavný kostel v Crikvenici

Z iniciativy Rusů, kteří po Velké říjnové revoluci uprchli do Crikvenice, byl v roce 1924 vystavěn Ruský pravoslavný kostel zasvěcený sv. Mikuláši.
Kostel byl vybudován ve stylu ruského církevního stavitelství a byla u něj vystavěna také zvonice. V 80. letech 20. století byl obnoven, ale nyní je již léta zavřený.

 

Kostel sv. Jeleny u Dramalji

Kostel sv. Jeleny byl vystavěn na místě staré dramaljské kapličky. Kostel byl barokizován a rozšířen v 18. století, kdy byl Dramalj lokálií farnosti Belgrad.
Roku 1796 pro něj známý rijecký umělec Giuseppe Capovilla vytvořil mramorový oltář.

Farnost svaté Jeleny byla založena roku 1809, zatímco Farní dům a kostel svaté Jeleny byly vybudovány po roce 1812. V 19. století byl vybaven interiér kostela – roku 1837 byla upravena kazatelna a roku 1845 hlavní oltář.

 

Kostel sv. Jakuba apoštola v Jadranovu

Kostel sv. Jakuba apoštola je postavený z kamene v románském stylu a orientován ve směru východ-západ. To znamená, že je hlavní oltář kostela umístěn na východě a průčelí obráceno směrem k západu.

Pochází z prvního desetiletí 19. století. Z dostupných dokumentů a vzhledu kostela můžeme předpokládat, že stavba probíhala v několika etapách. Nejprve byla postavena kaplička sv. Jakuba Poustevníka a v roce a roce 1812 byla na popud faráře Mate Balase vystavěna loď kostela.

 

Farní kostel svaté Kateřiny v Selci

Ve farním kostele svaté Kateřiny se uchovává barokní relikviář s relikviemi této světice. Kostel byl vystavěn v roce 1888. Hlavní oltář vytvořil známý rijecký mistr Pietro Rizzi a malíř Giovanni Fumi, původem z Benátek, je autorem obrazu sv. Kateřiny, který se nachází nad relikviářem.

 

Kaple sv. Kateřiny v Selci

Kaple sv. Kateřiny se nachází skrytá v zeleni malého parku. Předpokládá se, že pochází z předrománského období. Již v 15. století byla velmi zchátralá a po opravě v roce 1498 ji znovu vysvětil modrušský biskup.

 

Kaple sv. Josefa v Selci

Tato kaple byla původně svatyní zmíněného barokního jednolodního kostela sv. Kateřiny. Hlavní oltář kaple byl kdysi hlavním oltářem kostela sv. Kateřiny. Vytvořili jej Jacopo Businello a Antonio Capovilla pod vlivem benátských mistrů, kteří v těchto krajích stavěli barokní zlaté oltáře.

0
No votes yet