Aktualno

  Projekt „Kartica za iznajmljivače“ na području Rivijere Crikvenica Poziv za partnere projekta  

  LOKACIJA 1 - PCR/BAT PLAVI KONTEJNER ISPRED DOMA ZDRAVLJA (PARKIRALIŠTE), KOTORSKA 13A, CRIKVENICA

  Cijepljenje djelatnika u turizmu u Primorsko-goranskoj županiji Prikupljanje podataka o zainteresiranim osobama – privatni iznajmljivači  

Stranice