MESIAC MODREJ RYBY

15. Sep. 2023. to 15. Oct. 2023.
Miesto konania: 
Crikvenica
Selce
Dramalj
Jadranovo

 

Počas septembra sa koná Mesiac modrej ryby, spojený s projektom "Cesta modrej ryby", ktorý je z dielne Turistického združenia Mesta Crikvenica, inšpirovaný bohatou rybárskou minulosťou tohto kraja. Prečo modrá ryba? Predovšetkým preto, lebo to niekedy bola jedna z najdôležitejších surovín v tradičnom stravovaní. Okrem toho, crikvenickí rybári boli už v 18. storočí skúsenými a známymi majstrami v love modrej ryby, ale aj ostatnej ryby a mnohí z nich svoje vedomosti a znalosti prenosili na generácie rybárov po celom svete. Desiatka reštaurácií z oblasti riviéry dnes nosí označenie "Cesta modrej ryby", podľa ktorého viete, že vo svojej stálej ponuke majú jedlá z modrej ryby.

Discover the amazement that the traditional gastronomy queen of this region will bring you during this 'Oily Fish Month', the way she will astone your taste buds, and find out all about the events that are being held in her honor...

No votes yet

Lokacija