KOTOR

Crikveničané před osídlením dnešní Crikvenice žili ve vesnici Kotor na nedalekém kopci, která je zmiňována již ve 13. století. Kotorská farnost byla v systému středověkého městečka Grižane, obyvatelé byli velmi zbožní, o čemž svědčí počet kostelů, se kterými byla spojena i bratrstva (Sv. Šimona, sv. Trojice, Přesvatého Těla, sv. Marie, sv. Jiří a sv. Mikuláše). Roku 1776 zpustošil Kotor velký požár a většina obyvatel se přestěhovala k moři.

0
No votes yet