Ostalo

KUĆE KAMENE

Draga gornja 34, 51260 Crikvenica
mobitel: +385 98 981 9226
e-mail: kucekamene@gmail.com.

SOBE OMORIKA

Milovana Muževića bb, 51260 Crikvenica
telefon: +385 51 786-012
www.crv-tours.hr, e-mail: crv@ri.t-com.hr

TURISTIČKO NASELJE KAČJAK

Kačjak bb, 51265 Dramalj
telefon: +385 51 786-444, fax:+385 51 786-262
www.jadran-crikvenica.hr, e-mail:kacjak@jadran-crikvenica.hr

VILLA ANDA

Perhati 16, 51264 Jadranovo
Telefon: +385 51 406-400, Fax: +385 51 406-413
www.villa-anda.hr, e-mail: info@villa-anda.hr

VIRTEMBERŠKI BRATSKI SAVEZ

Šetalište V. Nazora 35, 51260 Crikvenica
telefon:+385 51 242-964 e-mail: vbs.crikvenica@ri.t-com.hr