Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u određenu svrhu

Poštovani,
u obvezi smo započeti primjenu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Obzirom da koristimo Vaše osobne podatke u svrhu objavljivanja Vaših smještajnih kapaciteta na službenoj internetskoj stranici Grada Crikvenice dužni smo Vas zatražiti novu privolu za obradu podataka. Ukoliko želite da podatci o Vašim smještajnim kapacitetima budu ponovno objavljeni na internetskoj stranici Turističke zajednice Grada Crikvenice bit će potrebno ispuniti novu privolu i popratne obrasce koji se nalaze na internetskoj stranici www.rivieracrikvenica.com u odjeljku „Iznajmljivači“

DIREKTORICA TU TZG CRIKVENICE
Marijana Biondić, dipl.oec.


Prije početka ispunjavanja obrasca „Objava smještajnog kapaciteta“ ljubazno Vas molimo da pozorno pročitate tekst u nastavku. Kako biste uspješno izvršili objavu Vašeg smještajnog kapaciteta na ovoj web stranici potrebno je da prije ispunjavanja obrasca učinite sljedeće:

1. Preuzmite obrasce u nastavku:

PDF icon PRIVOLA IZNAJMLJIVAČA

PDF icon SUGLASNOST ZA USTUPANJE AUTORSKOG DJELA


PRIVOLU IZNAJMLJIVAČA potrebno je ispuniti osobnim podatcima i potpisati. Ispunjenu i potpisanu privolu skenirajte (ili fotografirajte) te priložite u za to predviđenu rubriku unutar obrasca „Objava smještajnog kapaciteta“.
SUGLASNOST ZA USTUPANJE AUTORSKOG DJELA potrebno je ispuniti i potpisati. Ispunjenu i potpisanu suglasnost skenirajte (ili fotografirajte) te priložite u za to predviđenu rubriku unutar obrasca „Objava smještajnog kapaciteta“.


2. Pripremite sljedeće:

- Pet (5) fotografija Vašeg smještajnog kapaciteta od kojih najmanje jedna (1) mora prikazivati objekt izvana (pročelje zgrade u kojoj se smještajni kapacitet nalazi). Fotografije ćete priložiti u za to predviđenu rubriku unutar obrasca „Objava smještajnog kapaciteta“.
- Fotografiju ili scan Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (Rješenje o kategorizaciji) izdanu od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji – Služba za gospodarstvo. Rješenje ćete priložiti u za to predviđenu rubriku unutar obrasca „Objava smještajnog kapaciteta“.

 

Nakon što ste pripremili gore navedene dokumente, molimo Vas da započnete sa ispunjavanjem podataka o smještajnom kapacitetu.

 

OBJAVA SMJEŠTAJNOG KAPACITETA