Javni poziv za prijavu projekata u 2019. godini

19. lip. 2018. - 30. ruj. 2018.


Mjesto događanja:   Crikvenica

Turistička zajednica Grada Crikvenice objavljuje Javni poziv za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Crikvenice za 2019. godinu.
Sufinancirat će se projekti koji se organiziraju od strane udruga, klubova, pravnih i fizičkih osoba registriranih na području Grada Crikvenice, odnosno projekti koji se održavaju na području Grada Crikvenice. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Crikvenice. Javni poziv se odnosi na projekte koji započinju i završavaju u 2019. godini ili na dio dugoročnih projekata čije se aktivnosti održavaju u tom razdoblju.
Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu, uz opis aktivnosti i s dokazom o pravnom statusu nositelja projekta (izvod iz registra udruga, sudskog registra, obrtnog registra).
Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2018. godine.