GRADINA BADANJ

V bezprostrednej blízkosti Crikvenice, pri toku rieky Dubračine, stojí neveľká, ale strategicky výborne postavená Gradina - Badanj, najstaršia pamätihodnosť stredovekého opevňovacieho staviteľstva vo Vinodole. Nie je známy pôvodný názov pevnosti, opustenej po veľkom zemetrasení v 14. storočí. Časť vojenskej posádky sa pravdepodobne presťahovala do neďalekej obce Kostelj a funkciu dozoru nad ústím riečky Dubračiny prevzal starobylý Kotor. Pevnosť Badanj je nepravidelného kruhového pôdorysu a skladá sa z priestrannej centrálnej veže, v ktorej sa nachádzajú priestory na pobyt posádky a vodná nádrž. Popri kľukatej prístupovej ceste sa nachádza podhradie s viacerými pravouhlými obytnými objektami. Jednotlivé nálezy antických tehiel vstavaných do stien Badnja môžu znamenať, že jadro pevnosti vzniklo ešte v dobách konca antiky, respektíve skorej byzantskej dobe medzi 4. a 6. storočím. Pri úpätí Badnja, nad ľavým pobrežím Dubračiny sa nachádzajú ruiny kostolíka Sv.Ducha na Duševe, postaveného v 12. storočí a obnoveného v 15. storočí, popri ktorom sa nachádza stredoveký cintorín založený po opustení starochorvátskeho cintorínu na Gorici v dedine Stranče.

S históriou Badnja sa spája legenda o zakopanom poklade, ktorý stráži veľký had a Chorváti ju počuli od pôvodných obyvateľov, ktorých tam zastihli. Had je staromediteránsky božský symbol a legendy o zakopanom poklade sú na Crikvenickej riviére a oblasti Vinodolu veľmi časté.

0
No votes yet