PEVNOST BADANJ

V bezprostřední blízkosti Crikvenice, u toku Dubračiny, stojí nevelká, ale strategicky výborně postavená pevnost – Badanj, nejstarší památka středověkého fortifikačního stavitelství ve Vinodolu. Původní jméno pevnosti opuštěné po velkém zemětřesení ve 14. století není známé. Část vojenské posádky se pravděpodobně přemístila do nedaleké vesnice Kostelj a strážní funkci nad ústím říčky Dubračiny převzal starý Kotor. Pevnost Badanj má nepravidelný kruhový půdorys a skládá se z prostorné centrální věže, v níž se nachází místnosti pro pobyt posádky a zásobárna vody. Podél křivolaké přístupové cesty se rozkládá podhradí s několika pravoúhlými obytnými objekty. Jednotlivé nálezy antických cihel zastavěných ve zdech Badanje mohou znamenat, že jádro pevnosti vzniklo již v období zániku antiky, tedy v raně byzantské době mezi 4. a 6. stoletím. Na úpatí Badanje nad levým břehem Dubračiny se nacházejí pozůstatky kostelíka sv. Duha na Duševu, vybudovaného ve 12. století a obnoveného v 15. století, u kterého se nachází středověký hřbitov, který vznikl po opuštění starochorvatského hřbitova na Gorici ve vesnici Stranče.

K historii Badanje se váže legenda o zakopaném pokladu, který střeží velký had, a Chorvaté ji slyšeli od starousedlíků, na které zde narazili. Had je starý středomořský božský symbol a legendy o zakopaném pokladu jsou časté v oblasti crikvenické riviéry a Vinodolu.

0
No votes yet