POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Od dňa 25. mája 2018 začíname uplatňovať Nariadenie (EU) 2016/679 európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto informácií (GDPR).  O spôsobe spracovania osobných údajov sa môžete dočítať v pokračovaní.

Prosíme, aby ste si dôkladne prečítali Politiku ochrany osobných údajov (ďalej v texte: Politika). Prosíme vás, aby ste si Politiku občas skontrolovali s ohľadom na možné zmeny, ktoré budú zobrazené na stránke.

Prístupom na našu web stránku potvrdzujete, že ste si prečítali, rozumeli a že súhlasíte so všetkými podmienkami dôvernosti informácií a spôsobmi ich používania. Vaše osobné informácie sa nezískavajú prehliadaním našej oficiálnej web stránky.

Oficiálnu web stránku www.rivieracrikvenica.com, www.maskare.netwww.ciht.com.hr riadi oprávnená osoba – TURISTICKÉ ZDRUŽENIE MESTA CRIKVENICE (ďalej v texte: TZG Crikvenice) so sídlom v Crikvenici na adrese: Trg Stjepana Radića 1c, OIB: 78748346087.

TZG Crikvenice získava informácie o dotknutých osobách, ktoré sú potrebné na plnenie služieb, ktoré poskytujeme a zaväzujeme sa chrániť osobné informácie terajších aj budúcich dotknutých osôb v súlade s  NARIADENIE (EU) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO INFORMÁCIÍ (GDPR) (ďalej v texte: Nariadenie). Spracovanie informácií podlieha zákonnému spracovaniu na základe článku 6. Nariadenia.

Všetky údaje o dotknutých osobách sa prísne strážia a sú dostupné len zamestnancom, pre ktorých sú tieto informácie nevyhnutné pri výkone ich povinností. Všetci zamestnanci TZG Crikvenice sú zodpovední za pridržiavanie sa princípov spracovania osobných údajov a zákonnosti spracovania.

TZG Crikvenica pred vyžiadaním údajov od dotknutých osôb, informuje dotknuté osoby o zákonnosti spracovania, podmienkach, účele získavania a spracovaní údajov ako aj o údajoch o oprávnenej osoby, kontaktných údajoch pracovníka pre ochranu údajov, právnom základe pre spracovanie údajov, prijímateľoch a kategóriách prijímateľov osobných údajov podľa potreby, období na ktoré sa budú osobné údaje spracúvať alebo kritériách, podľa ktorých sa určuje to obdobie. Okrem na uvedené účely, vaše údaje nedávame, nevymieňame, nepredávame ani nedávame tretím súkromným alebo právnickým subjektom ani tretím krajinám.

O spôsobe používania získaných údajov sa dotknutým osobám dáva možnosť výberu použitia ich údajov, vrátane možnosti, aby sa rozhodli či si prajú alebo neprajú, aby sa ich meno vymazalo zo zoznamu, ktorý sa môže používať na marketingové kampane.

V súlade s našou úlohou, ktorá je verejný záujem, zverejňujeme fotografie, ktoré boli odfotografované na verejných podujatiach a zverejňujeme ich na oficiálnej internetovej stránke za účelom propagácie našej práce.

Analýza internetovej stránky s použitím služby Google Analytics:

Na našej internetovej stránke používame službu Google Analytics, službu internetovej analýzy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google"), aby sme mohli neustále zlepšovať našu internetovú stránku. Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú uložené na vašom počítači a umožňujú analýzu používania internetovej stránky. Informácie, ktoré „cookie“ získa o vašom používaní tejto internetovej stránky sa najčastejšie posielajú na server spoločnosti Google v Európe (alebo členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru) pre anonymitu vašej IP adresy, aby sa tým spriečilo referovanie na osobu. Až potom ako je IP adresa anonymná, skrátená IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladá. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA posiela úplná IP adresa a tam sa skracuje. Táto internetová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením pre anonymné získavanie IP adries (tzv. maskovanie IP adresy). Google v našom mene používa získané údaje, aby analyzovala vaše používanie internetovej stránky, zhotovila prehľad o aktivitách na internetovej stránke a poskytla nám iné služby spojené s používaním internetovej stránky. IP adresa, ktorú váš prehliadač posiela v rámci služby Google Analytics sa nekombinuje s ostatnými informáciami z Googlu. Použitie cookies môžete odmietnuť výberom zodpovedajúceho nastavenia v svojom prehliadači. Avšak chceli by sme podotknúť, že v tom prípade možno nebudete môcť úplne používať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Taktiež môžete Googlu zamietnuť získavanie údajov, ktoré generuje cookies a nevzťahujú sa na vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Googlu môžete odmietnuť aj spracovanie údajov, a to sťahovaním a inštalovaním dodatkov pre prehliadač, ktorý je dostupný na nasledujúcom spojení: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

V tom prípade sa inštaluje cookie na vypínanie (ang. opt-out cookie), ktorý zakazuje budúce získavanie vašich údajov, keď v budúcnosti navštívite túto internetovú stránku. Alternatívne, prostredníctvom linku nachádzajúceho sa dole, môžete zakázať posielanie informácií Googlu a aby ich Google spracúval. Dodatočné informácie o ochrane osobných údajov pri používaní služby Google Analytics môžete nájsť tu https://www.google.com/analytics/terms/ a tu http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Politika cookies (Cookie policy)

Táto internetová stránka, kvôli užívateľskému komfortu na internetovej stránke, do vášho počítača ukladá malé textové súbory - cookies. Táto prax sa používa na najmenej 90 % internetových stránok vo svete, ale podľa nariadenia Európskej únie z mája 2011, sme povinní si pred uložením cookies, vyžiadať váš súhlas. Používaním týchto internetových stránok súhlasíte s použitím cookies a ich zablokovaním si aj naďalej môžete prezerať naše stránky, no určité možnosti vám budú obmedzené.


Ako zablokovať cookies?

Vypnutím cookies rozhodujete či povolíte ich ukladanie na vašom počítači. Nastavenia s cookies sa môžu kontrolovať a konfigurovať vo vašom internetovom prehliadači. Pre informácie o nastaveniach cookies si vyberte internetový prehliadač, ktorý používate.

Všetky otázky v súvislosti so spracovaním osobných údajov, požiadavky na opravu, vymazanie, obmedzenie a námietku prosíme smerovať na pracovníka pre ochranu údajov.


Oficiálne kontaktné informácie pracovníka za ochranu informácií:

Službenik za zaštitu podataka: Diana Joana Košuljandić
Adresa: Trg Stjepana Radića 1c, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 (0)51 241 051
E-mail: diana@tzg-crikvenice.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati.

Zakonodavni okvir

0
No votes yet