PARKINGI

 

Parkingi z opłatą pobierana przez cały rok

Strefa „0” obejmuje następujące parkingi:

Strefa „1” obejmuje następujące parkingi:

 

Parkingi płatne sezonowo od 15 maja do 30 września:

Strefa „1” obejmuje parkingi:

Strefa „2” obejmuje parkingi:

 

Kup bilet parkingowy

  • Bilety godzinne, dobowe, uprzywilejowane lub abonamentowe na ogólnodostępne miejsca parkingowe można nabyć w kasie organizatora parkowania, poprzez aplikację mobilną PayDo lub wysyłając wiadomość SMS do odpowiedniego operatora.
  • Bilety godzinne na parkingach dozorowanych można kupić w punktach poboru opłat lub kasach automatycznych.

Miesięczne i turystyczne bilety parkingowe

  • Właściciele pojazdów, będący obywatelami miasta Crikvenicy, mogą w kasie firmy Eko-Murvice d.o.o. kupić bilet miesięczny, którego cena za okres zimowy wynosi 45,00 kun dla osób fizycznych, zaś 250,00 kun dla firm, instytucji i organizacji oraz ich pracowników zatrudnionych przy ulicach określonych w Ogólnych Warunkach.
  • W okresie letnim, od 15 maja do 30 września danego roku, miesięczny bilet parkingowy mogą nabyć mieszkańcy miasta Crikvenica, osoby fizyczne, tylko na ulice określone w Ogólnych Warunkach, w cenie 250,00 kun oraz firmy, instytucje i organizacje, a także ich pracownicy zatrudnieni na ulicach określonych w Ogólnych Warunkach. Listę ulic można znaleźć w Ogólnych Warunkach Usługi Parkingowej, opublikowanych na naszej stronie internetowej.
  • W kasie firmy Eko-Murvice d.o.o. dla zgłoszonych i zarejestrowanych gości można kupić bilety turystyczne w cenie 40,00 kun za dzień.
  • Bilet miesięczny i turystyczny nie zapewnia rezerwacji miejsca, a jedynie parkowanie na wolnym miejscu na ogólnodostępnych miejscach parkingowych.

Samochody ciężarowe i autokary, z wyjątkiem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, mogą parkować na parkingu dozorowanym Stadion.

Więcej informacji