Kaštel

3
Adresa: 
Frankopanska 22, 51260 Crikvenica
Mjesto: 
Crikvenica
Kontakt brojevi: 
telefon: +385 51 241-044 fax: +385 51 241-490
E-mail: 
kaštel@jadran-crikvenica.hr
web: 
www.jadran-crikvenica.hr
Poslovanje: 
Sezonsko
gore
339

Karakteristike hotela

Vrsta smještaja: 
Hotel
0
Dodaci: 
Kućni ljubimci

Odaberite zemlju, a zatim upišite grad. Možete i kliknuti na mapu i pomaknuti marker na željenu poziciju.

Hotel Kaštel, Frankopanska 22, Crikvenica, HR
Upišite adresu, poštanski broj i/ili grad odakle krećete k nama.
Drag to activate a waypoint