Kvarner family

"Kvarner Family" je projekt koji je pokrenula Primorsko-goranska županija, a provedbu prepustila Turističkoj zajednici Kvarnera u suradnji s turističkim zajednicama – članicama. Riječ je o sustavu standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja.
"Kvarner Family" je nadopuna postojećem sustavu kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba, kampova ili kuća koje iznajmljujete.
Ovim projektom želi se unaprijediti ponuda obiteljskog smještaja i povećati kvaliteta usluge i konkurentnosti.
Ciljevi i očekivani učinci projekta "Kvarner Family": - povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, - postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti, - pojačana promocija obiteljskog smještaja, posebice u elektroničkim medijima,
- organizacija zajedničkih programa edukacije i pokretanje zajedničkih programa obuke.

Kvarner Family agencija na području Grada Crikvenice:
Anika d.o.o., Glagoljaša 3, Crikvenica, +385 (0)51 784 177, fax +385 (0)51 784 178, e-mail: anika.croatia@gmail.com, anika@ri.t-com.hr, web stranica: www.tourist-crikvenica.com

Kvarner Family iznajmljivači na području Grada Crikvenice:

Danica Ahel PET friendly, Hike friendly, Bike friendly, Obala 27, 51264 Jadranovo, GSM: +385 (0)91 760 33 76, info@ahel-apartmani.hr 

Jovan Bleha PET friendly Ribarska 18, 51260 Crikvenica Tel: +385(0)51 242 587 GSM: +385(0)91 241 9561 info@apartmani-bleha.hr

Biljana Car, Manestri 45a, 51265 Dramalj, GSM: +385 (0)98 910 35 17, carbiljana@gmail.com

Tomislav Car PET friendly, Basaričekova 69b, 51260 Crikvenica, GSM: +385 (0)91 949 27 20, ksenija.car1@gmail.com

Dubravko Domijan PET friendly Braće Car 23,  51265 Dramalj GSM: +385 91 502 79 97 dubravko.domijan@ri.t-com.hr

Josip Dumić, Put Dolcu 19, 51260 Crikvenica, Tel: +385 51 784 104, GSM: +385 (0)98 359 847, barica.dumic@gmail.com

Ksenija Džidžora Kunina Petak 12, 51 260 Crikvenica GSM:+385 (0)91 223 42 34 Tel: +385 (0)95 514 67 29 villacastello1@gmail.com

Nino Frković PET friendly Vukovarska 26, 51260 Crikvenica Tel: +385 (0)51 785 115 GSM: +385 (0)91 241 0513 app.lounger@gmail.com

Doris Glavan Strossmayerovo šetalište 4, 51260 Crikvenica Tel: +385 (0)51 289 481 GSM: +385 (0)98 496 216 appcknonomiko@gmail.com

Ivana Gržičić PET friendly Braće Košuljandić 86, 51265 Dramalj GSM: +385 (0)91 571 78 52 grzicica@gmail.com

Mirjana Horvat PET friendly Šetalište Vladimira Nazora 41, 51260 Crikvenica Tel: +385 (0)51 781 237 apartmani.horvat@gmail.com

Đoni Jurić Milovana Muževića 86, 51265 Dramalj Tel: +385 51 787 005 GSM: +385 91 1781781 kristinajuric2@gmail.com

Mara Knježević Goranska 7, 51260 Crikvenica Tel: +385 51 242 472 GSM: +385 (0)91 940 37 85 knjezevic.mara@gmail.com

Zvonimir Kurtović Dramaljsko selce 12a, 51265 Dramalj GSM: +385 (0)98 941 69 49 apartmani@farino.hr

Đurđica Lalić Havišće 36, 51264 Jadranovo GSM: + 385 (0)98 350 426 Tel: +385 (0)98 260 505 djurdjica.lalic@zg.t-com.hr

Damir Magaš, Gromačine 5, 51260 Crikvenica, +385 (0)98 566 740, dmagas@gmail.com

Jasmina Malatestinić Braće Car Uračić 12, 51260 Crikvenica Tel: +385 (0)51 241 774 GSM: +385 (0)91 1241 441 jasmina.malatesini@gmail.com

Marko Marinović, Šupera 17, 51260 Crikvenica, Tel: +385 (0)51 781 086, GSM: +385 (0)91 532 26 71, +385 (0)99 820 4368

Tatjana Mrazović Hudetz Maršala Tita 68a, 51266 Selce Tel: +385 (0)51 765 137 GSM: +385 (0)91 794 8589 radivoj.hudetz@zg.t-com.hr

Luca Mueller, Slavka Jeličića 67, 51266 Selce, Tel: +385 (0)51 764 394, +385 (0)98 134 68 18, luca.mueller@ri.t-com.hr, www.pansionsidro-croatia.com

Martina Novoselić Milovana Muževića 146, 51265 Dramalj GSM: +385 (0)98 410 530 nenad.novoselic@gmail.com

Anton Parat Ljube Stipanića 6, 51260 Crikvenica Tel: +385 (0)51 241 084 anton.parat@ri.t-com.hr

Vesna Parat Kralja Tomislava 65 b, 51260 Crikvenica GSM:+385 (0)98 368 276 vesna.parat@ri.t-com.hr

Tomislav Robić Španskih boraca 22, 51266 Selce GSM: +385 98 410 089 ivica.robic@zg.t-com.hr

Franjo Sruk Put dolcu 29, 51260 Crikvenica Tel: +385 51 618 279 GSM: +385 98 260 324 barica.sruk@gmail.com

Marija Stanić Kloštar 23, 51264 Jadranovo GSM: +385 (0)95 81 28 398 apartments.rudy@gmail.com

Lukrecija Stilin, Rade Končara 33, 51266 Selce, Tel: +385 51 764 600, GSM: +385 (0)91 763 97 76, zarko.stilin@gmail.com

Antun Štivić, Rade Končara 28, 51266 Selce, GSM: +385 (0)91 278 61 30, stivic.selce@gmail.com

Nikolina Vugrin Lončarić Dr. Ivana Kostrenčića 42 a,  51260 Crikvenica GSM:+385 (0)98 327 764 bruno.loncaric@novilist.hr

Jelena Catarina Vukadin, Dr. Ivana Kostrenčića  26, 51260 Crikvenica, GSM: +385 (0)95 505 13 76, villaharmonie26@gmail.com

Jovanka Vukadin, Dr. Ivana Kostrenčića  26, 51260 Crikvenica, GSM: +385 (0)95 505 13 76, villaharmonie26@gmail.com

Matko Županić Ulica Španskih boraca 6, 51266 Selce GSM: +385(0) 95 869 7055 matko.zupanic@hotmail.com