Kotor

Przed osiedleniem się w dzisiejszej Crikvenicy, przodkowie jej współczesnych mieszkańców zamieszkiwali mieszczącą się na pobliskim wzgórzu osadę Kotor, o której pierwsze wzmianki pochodzą już z XIII wieku. Parafia Kotor była częścią średniowiecznego miasta Grižane, którego mieszkańcy byli prawdopodobnie bardzo pobożni, o czym może świadczyć liczba kościołów i związanych z nimi bractw (św. Szymona, Świętej Trójcy, Bożego Ciała, Matki Boskiej,  św. Jerzego i św. Mikołaja). W 1776 r. Kotor uległ zniszczeniu w wyniku wielkiego pożaru, a większość jego ludności przeniosła się bliżej morza.

0
No votes yet