TEMPLOMOK ÉS KÁPOLNÁK A CRIKVENICAI TÉRSÉGBEN

A Boldogságos Szűz Mária Mennybemenetele templom Crikvenicában

A Boldogságos Szűz Mária Mennybemenetele templom Crikvenica legrégebbi fennmaradt temploma. A közvetlen közelében álló, egykori pálos kolostorral együtt a történelmi városközpont része.

Az 1412-ben IV. Frangepán Miklós által építtetett templomban számos értékes festmény és szobor található.
Kiemelt fontosságú a Szent Simont ábrázoló festmény, amely a régi, a 18. századi kotori tűzvészben leégett Szent Simon és Szent Júdás Taddeus-plébániatemplom egyetlen megőrzött tárgya.

 

A Páduai Szent Antal-templom Crikvenicában

A Páduai Szent Antal-templom Stjepan Rovešnjak építész és Zvonko Car szobrász tervei alapján épült. A templom alapkövét 1934-ben rakták le, a templomot 1939-ben szentelték fel. A lenyűgöző harangtorony 35 méter magas. Építése nemrég fejeződött be, a 21. század első évtizedében.

 

Az Orosz ortodox templom Crikvenicában

A Szent Miklósnak szentelt templom és a mellette álló harangtorony az orosz templomok építészeti stílusában épült 1924-ben, az októberi bolsevik hatalomátvétel után Crikvenicába menekült oroszok kezdeményezésére. A templomot az 1980-as években felújították, de évek óta zárva tart.

 

A Szent Ilona-templom Dramaljban

A Szent Ilona-templom egy régi kápolna helyén épült Dramaljban. Barokk stílusban felújították és kibővítették a 18. században, amikor Dramalj a belgrádi egyházmegye része volt.
1796-ban Giuseppe Capovilla, híres rijekai művész készítette a templom márványoltárát. A Szent Ilona-plébániát 1809-ben alapították, a Plébániai Hivatalt és a Szent Ilona-templomot pedig 1812 után építették. A templom belsejét a 19. században rendezték be: a szószék 1837-ben, a főoltár pedig 1845-ben készült.

 

A Szent Jakab apostol-templom Jadranovóban

A Szent Jakab apostol-templom román stílusban épült kőtemplom, és kelet-nyugati irányban helyezkedik el. A főoltár a keleti oldalon helyezkedik el, a templom homlokzata pedig nyugat felé néz.

A 19. század első évtizedében épült. A rendelkezésre álló dokumentumok és a templom kinézete alapján feltételezhető, hogy több szakaszban épült. Előbb a Remete Szent Jakab-kápolnát építették, majd Mate Balas pap kezdeményezésére 1812-ben megépítették a templom hajóját.

 

A Szent Katalin-plébániatemplom Selcében

A Szent Katalin-plébániatemplomban egy barokk ereklyetartóban őrzik Szent Katalin ereklyéit. A templomot 1888-ban építették. A főoltárt a neves rijekai művész, Pietro Rizzi készítette, míg a velencei Giovanni Fumi festőművész Szent Katalint ábrázoló képe az oltáriszentség fölött látható.

 

A Szent Katalin-kápolna Selcében

A Szent Katalin-kápolna egy kis parkban található. Feltételezhető, hogy a román kor előtti időszakból származik. A 15. századra az épület állaga leromlott, de 1498-ban történt felújítása után a modruši püspök újra felszentelte.

 

A Szent József-kápolna Selcében

A kápolna eredetileg a fent említett barokk egyhajós Szent Katalin-templom apszisa volt. A kápolna oltára korábban a Szent Katalin-templom főoltára volt. Jacopo Businello és Antonio Capovilla építették a velencei művészek stílusában, akik arany barokk oltárokat építettek ezen a tájékon.

0
No votes yet