Hostel Stoimena

3

Šetalište Vladimira Nazora 75, 51260 Crikvenica,
telefon: +385 51 241-
625, fax: + 385 51 241-625
www.nazor.hr, e-mail: stoimena@nazor.hr

Adresa: 
Šetalište Vladimira Nazora 75
Mjesto: 
Crikvenica
Kontakt brojevi: 
tel: +385 1 642 66 40
E-mail: 
hostel.stoimena@zgh.hr
web: 
www.nazor.hr
Poslovanje: 
Sezonsko
gore
339

Odaberite zemlju, a zatim upišite grad. Možete i kliknuti na mapu i pomaknuti marker na željenu poziciju.

Hostel Stoimena, Crikvenica, HR
Upišite adresu, poštanski broj i/ili grad odakle krećete k nama.
Drag to activate a waypoint