Kulturno-povijesna baština

Od arheoloških lokaliteta, kao što je Lokvišće u Jadranovu, preko polače, izvora vode i jedinstvenog spomenika pučke arhitekture do mnogobrojnih crkvica i kapela sastavljeno je tkanje „knjige“ o kulturno-povijesnoj baštini Rivijere Crikvenica.

Iščitajte u nastavku nekoliko njezinih poglavlja

ARHEOLOGIJA

Arheološko nalazište Ad Turres u Crikvenici

Arheološka istraživanja na lokalitetu "Igralište" pokraj nogometnog stadiona u Crikvenici potvrdila su da je Ad Turres naziv antičke Crikvenice. I ne samo to, već i da povijesni razvoj grada traje već više od 2.000 godina! Osim toga, otkrivena je lokalna keramičarska radionica Seksta Metilija Maksima za proizvodnju amfora, uporabne i graditeljske keramike, po svojoj očuvanosti jedinstvena na prostoru Hrvatske.

Lokvišće – iz doba Rimljana

Arheološki lokalitet Lokvišće u Jadranovu je najstariji spomenik kulture u mjestu. Uvala Lokvišće, osim što je arheološko nalazište, ima i prirodno ljekovito blato balneološke kvalitete. Inače, balneologija (lat.+grč.) je znanost koja se bavi istraživanjem ljekovitih mineralnih voda.

POVIJESNA SVAKODNEVICA

Polača u Selcu

Polača je naziv za izvore vode. Tako su izvore nazivali ovdašnji seljaci. Posljednja polača, na kojoj je uređeno perilo, odnosno mjesto na kojem su žene prale rublje, nalazi se ispod crkve Sv. Katarine.

Ova polača zanimljiv je spomenik pučkog graditeljstva.

Na zidu pored izvora se nalazi mozaik, rad akademskoga slikara Hajrudina Kujundžića, a prikazuje Selčanku u narodnoj nošnji.

Meteorološka stanica u Crikvenici

Još od 1900. godine kada je osnovana, meteorološka stanica u Crikvenici neprekidno bilježi temperaturu i druge važne meteorološke podatke. Pronaći ju možete u Parku Stjepana Radića.

Tunere u Jadranovu i Selcu

Tunera je simbol bogate ribarske tradicije, a ona u Jadranovu je jedna od rijetkih koje su ostale sačuvane na području Kvarnera. U Selcu je, pak, nakon dugo vremena, na radost svih mještana, a posebno ribara, postavljena nova tunera.

Brončani kip Ribar

Djelo akademskog kipara Zvonka Cara, brončani kip imena „Ribar“, nalazi se u crikveničkoj gradskoj luci. Nastao je u znak sjećanja na bogatu tradiciju
ribarstva ljudi crikveničkoga kraja.

CRKVE I KAPELE U CRIKVENIČKOME KRAJU

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije je najstarija sačuvana crkva u Crikvenici. Uz nekadašnji pavlinski samostan u neposrednoj blizini predstavlja staru jezgru grada.

Dao ju je 1412. godine sagraditi Nikola IV. Frankopan. U crkvi se nalaze mnoge vrijedne slike i kipovi.
Izdvajamo sliku Sv. Šimuna, jedini sačuvani predmet iz stare Župne crkve Sv. Šimuna i Jude Tadeja, koja je izgorjela u požaru na Kotoru u 18. stoljeću.

Crkva Sv. Antuna Padovanskoga u Crikvenici

Crkva Sv. Antuna Padovanskoga je nastala prema projektu arhitekta Stjepana Rovešnjaka i akademskoga kipara Zvonka Cara. Kamen temeljac za crkvu je položen 1934. godine, a blagoslovljena 1939. godine. Impozantan zvonik visok je 35 metara. Dovršen je nedavno, u prvome desetljeću 21. stoljeća.

Ruska pravoslavna crkva u Crikvenici

Na inicijativu Rusa, koji su nakon Oktobarske revolucije pobjegli u Crikvenicu, sagrađena je 1924. godine Ruska pravoslavna crkva. Posvećena je Sv. Nikoli.
Crkva je sagrađena u stilu ruskog crkvenog graditeljstva, a uz nju je podignut i zvonik. Obnovljena je osamdesetih godina 20. stoljeća, ali je već godinama zatvorena.

Crkva Sv. Jelene u Dramlju

Crkva Sv. Jelene sagrađena na mjestu stare dramaljske kapelice. Crkva je barokizirana i proširena u 18. stoljeću, kada je Dramalj bio kapelanijom župe Belgrad.

Godine 1796. je poznati riječki umjetnik Giuseppe Capovilla za nju izradio mramorni oltar. Župa Svete Jelene je osnovana 1809. godine, dok su Župni dom i crkva Svete Jelene sagrađeni nakon 1812. godine. U 19. stoljeću je uređena unutrašnjost crkve – godine 1837. uređena je propovjedaonica, a 1845. glavni oltar.

Crkva Sv. Jakova apostola u Jadranovu

Crkva Sv. Jakova apostola izgrađena je od kamena, u romaničkom stilu, a položena je u smjeru istok-zapad. To znači da je glavni oltar crkve smješten na istoku, a pročelje okrenuto prema zapadu.

Datira iz prvog desetljeća 19. stoljeća. Iz dostupnih dokumenata i izgleda crkve se može pretpostaviti da je građena u više etapa. Najprije je izgrađena kapelica  Sv. Jakova Pustinjaka, a 1812. je zalaganjem župnika Mate Balasa dozidana lađa crkve.

Župna crkva Svete Katarine u Selcu

U župnoj crkvi Svete Katarine čuva se barokni relikvijar s moćima ove svetice. Crkva je sagrađena je 1888. godine. Glavni oltar je izradio poznati riječki majstor Pietro Rizzi, a slikar Giovanni Fumi, podrijetlom iz Venecije, autor je slike Sv. Katarine koja se nalazi iznad svetohraništa.

Kapela Sv. Katarine u Selcu

Kapela Sv. Katarine smještena je u skrovitom zelenilu malenog parka. Pretpostavlja se da potječe iz doba predromanike. Već je u 15. stoljeću bila veoma trošna, a nakon popravka 1498. godine je ponovno posvećuje modruški biskup.

Kapela Sv. Josipa u Selcu

Ova je kapela prvotno bila svetište spomenute barokne jednobrodne crkve Sv. Katarine. Glavni oltar kapele nekad je bio glavni oltar crkve Sv. Katarine. Sagradili su ga Jacopo Businello i Antonio Capovilla pod utjecajem venecijanskih majstora, koji su u ovim krajevima gradili barokne zlatne oltare.

0
No votes yet