Plaža "Karlovačko"

0
Adresa: 
Ulica Emila Antića 68
Mjesto: 
Selce
Dodaci: 
Parkiralište
Ostali sadržaji: 
Vaterpolo igralište
gore
109

Odaberite zemlju, a zatim upišite grad. Možete i kliknuti na mapu i pomaknuti marker na željenu poziciju.

Hostel Karlovac, Selce, HR
Upišite adresu, poštanski broj i/ili grad odakle krećete k nama.
Drag to activate a waypoint