Zagreb

2
Adresa: 
Strossmayerovo šetalište 42, 51260 Crikvenica
Mjesto: 
Crikvenica
Kontakt brojevi: 
telefon:+385 51 241-744 fax: +385 51 241-232
E-mail: 
zagreb@jadran-crikvenica.hr
web: 
www.jadran-crikvenica.hr
Poslovanje: 
Sezonsko
gore
280

Karakteristike hotela

Odaberite zemlju, a zatim upišite grad. Možete i kliknuti na mapu i pomaknuti marker na željenu poziciju.

Zagreb, Strossmayerovo šetalište 42, Crikvenica, HR
Upišite adresu, poštanski broj i/ili grad odakle krećete k nama.
Drag to activate a waypoint