Mediteran

3
Adresa: 
Gajevo šetalište 18, Crikvenica
Mjesto: 
Crikvenica
Kontakt brojevi: 
telefon: +385 51 785-011 fax: +385 51 785-086
E-mail: 
mistral@ri.t-com.hr
web: 
www.hotelmediterancrikvenica.com
Poslovanje: 
Sezonsko
gore
372

Karakteristike hotela

Odaberite zemlju, a zatim upišite grad. Možete i kliknuti na mapu i pomaknuti marker na željenu poziciju.

Hotel Mediteran, Gajevo šetalište 18, Crikvenica, HR
Upišite adresu, poštanski broj i/ili grad odakle krećete k nama.
Drag to activate a waypoint