Ad Turres

3
Adresa: 
Kralja Tomislava 111, 51260 Crikvenica
Mjesto: 
Crikvenica
Kontakt brojevi: 
telefon: +385 51 785-003 fax: +385 51 785-079
E-mail: 
adturres@jadran-crikvenica.hr
web: 
www.jadran-crikvenica.hr
Poslovanje: 
Sezonsko
gore
333
Vrsta smještaja: 
3
Broj jedinica: 
40
Glavne postelje: 
114
Ukupan broj postelja: 
114

Odaberite zemlju, a zatim upišite grad. Možete i kliknuti na mapu i pomaknuti marker na željenu poziciju.

Hotel Ad Turres, Kralja Tomislava 111, Crikvenica, HR
Upišite adresu, poštanski broj i/ili grad odakle krećete k nama.
Drag to activate a waypoint