6. CIHT KONFERENCIJA

08. stu. 2018. - 09. stu. 2018.
Mjesto događanja: 
Crikvenica

 

 

Program konferencije
Crikvenica International Health Tourism 2018

 

Četvrtak 8.11.2018.
8:30 – 9:00

Dolazak i registracija sudionika
9:00 – 9:25

Pozdravni govori
9:25 – 9:30
 

1. dio – 9:30 – 11:30

1. “Prati li Kvarner kao turistička destinacija EU scenarije za zdravstveni turizam”
- Milena Peršić, profesor na Fakultetu za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu, Hrvatska
2. “Razvoj strategije u zdravstvenom turizmu za bolnice i klinike” - Keith Pollard,
glavni urednik International Medical Travel Journal-a (IMTJ), izvršni predsjednik
tvrtke LaingBuisson International, Velika Britanija
3. “Iskusi zdravstveni sustav Malezije, prigrli gostoljubivost Malezije” – Sherene
Azli, direktorica Malaysia Healthcare Travel Council-a (MHTC), Malezija
4. “Kako koristiti povjerenje u izgradnji brenda vaše države, bolnice i ljudi” – Ilan
Geva, predsjednik tvrtke Ilan Geva & Friends, SAD
5. Pitanja & odgovori

11:30 – 12:00 - Pauza za kavu i networking

 

2. dio – 12:00 – 13:30

1. “Razumijevanje kineske percepcije hrvatskog zdravstvenog turizma:
konkurentna analiza bazirana na fishbein modelu” – Christine A Lai,
profesorica na State University of New York Buffalo State, SAD
2. “Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost - od jednog liječnika do
međunarodnog lanca oftamoloških centara” – Nikica Gabrić, osnivač i direktor
Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost, Hrvatska
3. “Globalno okretanje pacijenata ka internetu - ključni sastojci za rast vaše baze
pacijenata” – Martina Viduka, Clinic Relationship Manager u Qunomedical-u,
Njemačka
4. “France Surgery: ključ uspjeha” – Carine Briat-Hilaire, direktorica i suosnivačica
tvrtke France Surgery, Francuska
5. “Razvoj međunarodne suradnje u medicinskom klasteru grada Lublina u
području znanstvenog istraživanja i inovacija u medicini, zdravstvu i
obrazovanju” – Dariusz Matosiuk, zamjenik rektora za znanost na Medicinskom
fakultetu grada Lublina, Poljska
6. Pitanja i odgovori

13:30 - 14:30 - Ručak

 

3. dio – 14:30 – 16:00
1. “Važnost upravljanja prihodima u lječilištima: primjeri iz Hrva
4. “Povećanje vidljivosti elemenata ponude zdravstvenog turizma Hrvatske na
internetu” – Saša Petković, marketing stručnjak, Hrvatska
5. “Izgradnja reputacije na internetu” – Ognjen Bagatin, direktor Poliklinike
Bagatin, Hrvatska
6. Pitanja i odgovori
16:00 – 16:30 - Pauza za kavu i networking
4. dio – 16:30 – 18:00
1. “Financijski učinak zdravstvenog turizma u Europskoj Uniji” - Hana Paleka,
asistent na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska
2. “Strategija upravljanja kvalitetom za inozemne pacijente” – Lutz
Lungwitz, predsjednik German Medical Wellness Association-a i International
Medical Wellness Association-a, Njemačka
3. “EU CERTEH 28” – Vlasta Brozičević, suosnivačica i suvlasnica Poliklinike Terme
Selce, Hrvatska
4. “Očekivanja i potrebe njemačkih gostiju koji borave u lječilištima” / “Što
pružatelj usluge treba uzeti u obzir: uvid specijaliziranog konzultanta” - Franz
J. Biesel, COO u Kuren & Wellness i stručnjak i konzultant za Medical SPA,
Njemačka
5. “Osnovni čimbenici u razvoju uspješne destinacije zdravstvenog turizma” –
Michael Wallace, Medical SPA & Wellness stručnjak, konzultant, govornik i
predavač, Mađarska
6. Pitanja i odgovori
Radionica – 18:00 – 19:30
“Norveški program za klimatsku terapiju u inozemstvu: Procesi koji se trebaju
ostvariti za poslovno partnerstvo između Sveučilišne bolnice u Oslu i stranih
medicinskih ustanova” - Sveučilišna bolnica u Oslu, Norveška
Petak 9.11.2018.

Radionica – 9:30 – 11:00
“Reputacija klinike = prihod klinike” - Daniel Coulton-Shaw, suosnivač tvrtke Global
Clinic Rating i suosnivač klinike Smile, Slovačka

11:00 - 11:30 - pauza za kavu i networking

Radionica – 11:30 – 13:00
“Budućnost kontinuirane zdravstvene zaštite: od ranih početaka do digitalnih
zdravstvenih rješenja” - Carine Briat-Hilaire, direktorica i suosnivačica agencije France
Surgery, Iulia-Maria Apostu, Digital project manager u agenciji France Surgery

No votes yet

Lokacija